Kombine Taşımacılık ve Temel Özellikleri

nakliyat

nakliyat

Kombine nakliyatçılık kavramının göndericiden alıcıya kadar var olan her türlü aşamalarında, kendine has bir takım zincirleme prosedürleri bulunmaktadır. Kombine taşımacılık zincirleme olan bu prosedürlerin rasyonel olarak gerçekleştirilmesi temeline dayanmaktadır.Kombine taşımacılık zincirinin rasyonel bir şekle getirilebilmesi aşağıdaki süreçlerin bütünleştirilmesine bağlı olmaktador:

• Taşıma için kullanılan kapların standart bir hale getirilmesi: Kombine taşımacılığın gerçekleştirilebilmesi için özellikle ünite haline getirilen taşıma kaplarının, palet ve konteyner gibi diğer taşıma türlerine boşaltma ve yüklenmesinde uygun teknolojik bütünleşmesi sağlanmış olur.

• Taşıma sisteminin daha uyumlu bir hale getirilmesi: Taşıma sisteminin içerisinde var olan bütün birimlerin taşıma planlarının yürütülebilmesi ve bilgi akış sistemi hem verimli hem de etkin bir şekilde sağlanmalıdır.

• Kombine taşımacılık sektöründe tarafların hukuki sorumluluğunun ortaya konması: Taşıma türlerinin içerisinde sigorta, taşıma sözleşmeleri ve sorumlulukların göndericiden alıcıya kadar taşınmasının her aşamasında belirgin olarak getirilmesidir.

• Sistemin bütünleştirilmesi: Taşıma işinde yer alan her bir birimin yasal, teknolojik ve örgütsel bütünleşmesini sağlayacak bir sistem olmalıdır.

• Ücret tarifeleri: Kombine taşımacılığın verimli ve etkin olabilmesi için kullanılmakta olan taşıma türlerinde uygun olacak bir ücret tarifelendirilmesi yapılmalıdır.

Kombine taşımacılık, taşıma sisteminde kara, deniz, demiryolu ve hava taşıma teknolojisinde yeni bir dönem başlatmış, değişik eşya guruplarının birleştirilerek homojen bir hale geçmesini sağlamıştır. Buna ek olarak kombine taşımacılık sektöründe taşıma sistemini meydana getiren makine-insan ilişkilerinde verimlilik ve etkinlik sağlanmıştır.

 

En güncel nakliyat haberleriyle sizinle olmaya devam ediyoruz.

Şehir İçi Evden Eve Nakliyat Son Yazılar FriendFeed
reklam
Smart Backlink
reklam
reklam